2021 July 24 - شنبه 02 مرداد 1400
سینمایی ها - اخبار سینمای ایران و جهانتولید سه فیلم آموزشی در سپهر سوره هنر
سه فیلم آموزشی برای تولید استاپ موشن توسط موسسه سپهر سوره هنر ساخته شده است.